KOMMUNESAMMENSLÅING:

Lover svar raskt til samiske kommuner

Statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunaldepartementet vil ikke la Kåfjord kommune leve lenge i uvisse.

KÅFJORD Statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunaldepartementet lover raskt svar til Kåfjord kommune.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Olli lover en hurtig avklaring på hva som skjer med de samiske kommunene når kommunesammenslåingene skal gjennomføres.

– Ja, jeg har forståelse for at kommunene ønsker en avklaring. Vi skal ta stilling til hvordan dette skal håndteres og så skal vi komme tilbake til det. Vi skal jobbe raskt, sier Olli.

Kåfjord-ordfører Svein Leiros gikk i torsdagens Framtid i Nord ut mot det han oppfatter som et krav fra Kommunaldepartementet om at nye storkommuner må søke seg inn i forvaltningsområdet på nytt igjen.

Full forståelse

Olli understreker at hun har stor forståelse for bekymringen til både Kåfjord-ordfører Svein Leiros og sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

– Ja, jeg har full forståelse for den problemstillingen ordføreren tar opp, spesielt når man ser på hele historikken rundt samisk språk i Kåfjord.

Les også: – Tilgangen på nye samisklærere er problemet

Olli sier at hun ikke har slått fast at kommuner innenfor forvaltningsområdet må søke på nytt om å bli innlemmet hvis man blir en del av en ny og større kommune.

– Nei, det ble en misforståelse der. Det jeg sa var at det kunne bli sånn, men jeg understreket også at vi ikke har tatt stilling til det ennå, sier Olli.

Haster

Det er i alt 10 kommuner som ligger inne i forvaltningsområdet for samisk språk i dag og flere av disse er i sammenslåingsprosesser med andre, blant andre Snåsa, som har planer om å slå seg sammen med Verran og Steinkjer.

– Det begynner å haste med å få en avklaring på det. 1. juli skal kommunene ha bestemt seg?

– Ja, vi er klar over det. Derfor skal vi jobbe raskt med å gi et svar, sier Olli.

Les også: Nytt lovverk skal styrke samisk språk