Inviterer til skattejakt på Halti Næringshage

I slutten av måneden får næringslivet i Nord-Troms muligheten til å bli bedre kjent med en viktig støtteordning - en ordning som kanskje ikke så mange kjenner til.

STORBESØK Trude Indrebø og Rune Steinsvik ved Halti Næringshage AS inviterer i neste uke til forsknings- og utviklingsseminar. Innovasjon Norge og Forskningsrådet er to av gjestene. 

nyheter

SkatteFUNN som ordningen heter, kan blant annet være med på å bidra med finansiering når bedriften din skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

SkatteFUNN er i tillegg en rettighet bedrifter som driver med FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon) har, og som gir mulighet til å avskrive deler av kostnadene over skatteoppgjøret.

28. april besøker Innovasjon Norge, Forskningsrådet, VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon), samt representanter fra Interreg NORD og Regionalt forskingsråd Halti.

- Felles for alle er at de jobber veldig hardt ut mot forskning og utvikling blant bedrifter - et punkt vi kanskje har hengt litt etter i Nord-Troms. Det betyr ikke nødvendigvis at vi er lite innovativ her, men mer at vi kanskje ikke vet så mye om de mulighetene som finnes til å få kompetansehjelp og finansiell hjelp, sier Rune Steinsvik ved Halti Næringshage AS.

Åpent for diskusjon

Steinsvik forteller at dagen vil starte med et fellesmøte for de regionale utviklingsaktørene, kommunene, ordførere og næringsavdelingene.

- Videre vil det bli en lukket lunsj - med toveis dialog, hvor vi diskuterer de utfordringene og mulighetene vi har i Nord-Troms med aktørene. De vil også hver for seg legge frem et lite innblikk i hva de gjør og hva de kan bidra med for bedrifter i Nord-Troms, sier Steinsvik.

Han beskriver dagen som veldig forskning- og utviklingsrelatert tematisk.

- Men det er også åpent for spørsmål og diskusjon fra partene som kommer på besøk. Det er også lagt inn muligheten for individuelle møter man kan booke i forkant med de ulike aktørene, om man for eksempel har et prosjekt man ønsker å diskutere med de, sier Steinsvik.

Økende interesse

Han tror likevel at det er utviklingsdelen som vil få størst fokus.

- De aller fleste bedrifter holder på med utvikling, og det er på utviklingssiden de største mulighetene kanskje - og etter min mening, ligger for oss her i Nord-Troms, sier Steinsvik.

Han forteller at SkattFUNN begynner å bli både populært og et godt verktøy for veldig mange bedrifter.

- Man skulle kanskje tro at det er for store organisasjoner, men også for mindre bedrifter funker det veldig godt. Men - man må jo vite om muligheten og hvordan man gjør det praktiske rundt dette. Det er det viktig å få fram til bedriftene, sier han og håper så mange som mulig melder sin interesse.