Merker turstier for over en million

For fjerde året på rad bevilges det fylkeskommunale midler til skilting og merking av turruter i Troms.

Steindalen i Storfjord kommune. 

nyheter

Fylkesrådet har fordelt 1,15 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune, går det av en pressemelding fredag.

- Turveier og turstier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Løypene som merkes og skiltes har til hensikt å skape enda mer utendørs aktivitet. Ved å skilte fra sentrum i tettsteder og byer blir turrutene mer synlige, og terskelen for å bruke disse lavere, sier fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk (Ap).

Spennende prosjekter

Store deler av tilskuddspotten i år går til nye prosjekter i Midt-Troms, hvor spesielt Midt-Troms friluftsråd gjør et betydelig initiativ.

I tillegg satser friluftsrådene i Nord-Troms og Ishavskysten på å utarbeide turkort for å informere om allerede merkede turløyper, mens Ofoten friluftsråd får støtte til å fullføre igangsatte prosjekter.

I Storfjord, Tromsø og Målselv jobbes det jevnt og trutt med nye spennende turskiltprosjekter.

- Dugnadsinnsatsen som frivilligheten legger inn i dette arbeidet er imponerende, sier Ørnebakk.

Disse får tilskudd i år:

SøkerTiltakFordeling 2016
Elvenes Utmarks-lag/ Ofoten friluftsrådSkilting tursti - Ileveien - del 226.000
Fjordbotn Grunneierlag/ Ofoten friluftsrådSkilting tursti - Ressmålsberget - del 237.000
Ofoten friluftsråd4 krigsminneløyper - del 379.000
Storfjord kommune/ Skibotn jeger- og fiskerlagSkilting og gradering turvei - Kielvbruene25.000
Storfjord kommune/ Storeng og Steindal TrimSkilting/gradering tursti - Steindalen21.000
Ishavskysten friluftsrådTurkort for friluftsrådets medlemskommuner 1115.000
UL FremskrittMerking av turløype til gapahuk og gammen i Vassbrunaskardet17.000
Lenvik historielagSkilting tursti - Klauva23.000
Andersdal- Kristofferjord utviklingslagSkilte og merke til gapahuk og tursti til Rundvatnet12.000
Midt-Troms friluftsrådSkilting av en rekke turstier i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy736.000
Totalt:1.151.000