LYNGENFJORD SOM EN KOMMUNE:

- Klare krav til forbedring

Fredag diskuterte forhandlingsutvalgene for Kåfjord, Lyngen og Storfjord forutsetningene for en ny felles storkommune.

SAMMENSLÅING: Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen (til høyre) mener Knut Jentoft og Storfjord er mest nærliggende ved sammenslåing av kommuner.  Foto: Arne Teigen

ALTERNATIV LYNGENFJORD: Kåfjord kommune sin ordfører Svein Leiros.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Forhandlingsutvalgene for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner avholdt fredag et møte om en alternativ sammenslåing til en felles kommune rundt Lyngenfjorden. Agendaen var å forhandle frem en intensjonsavtale for sammenslåing.

Om kommunene velger å gå sammen vil kommunen ha ca. 7000 innbyggere og det dekningsområde på ca 3 200 km2.

- Denne avtalen skal igjen danne grunnlag for innbyggernes valg av framtidig kommunestruktur gjennom folkehøringer og folkeavstemminger, skriver Viggo Jørn Dale, prosjektkoordinator for  Lyngenfjordalternativet, i en pressemelding.

Utvalget kom fram til følgende tiltak for å forbedre og oppgradere den interne kommunikasjonen mellom kommunene. En forutsetning for sammenslåingen er infrastrukturen må forbedres. Her foreslår utvalget følgende:

  • Ved etablering av en betydelig raskere ferge for kryssing av Lyngenfjorden, inklusiv hyppigere avganger og høyere kapasitet.
  • Ved rassikring av Pollfjelltunellen og standardheving av fv. 868 Oteren - Lyngseidet

Om det nye inntektssystem for kommunene som regjeringen offentliggjorde før helga, står det følgende: «Bevilgningene til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen skal styrkes i 2017». Dette ønsker utvalget å få mer informasjon om.

-  Konkret er det særdeles viktig for Lyngenfjordkommunene å få informasjon om dette er midler som vil kunne anvendes til raskere ferge over Lyngenfjorden, samt rassikring og utbedring av Pollfjelltunellen/fv. 868 Oteren - Lyngseidet. For forhandlingsutvalgene er det en forutsetning for sammenslåing at eksterne midler til disse to tiltakene kommer på plass, sier Dale videre.

De har derfor tatt initiativ om et felles møte med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Troms for å få nærmere informasjon om de økte infrastrukturmidlene til kommuner som fusjonerer.

- Forhandlingsutvalgene drøftet også tilrådning om administrasjonssenter i en ny kommune, men valgte å avvente endelig konklusjon inntil det foreligger nærere avklaring omkring styrkingen av infrastrukturpotten, avslutter Dale.