FrPs landsmøte:

Langet ut mot sametinget

FrPs sametingsrepresentant Arthur Tørfoss langet ut mot Sametinget fra talerstolen på FrPs landsmøte.

Møtte Jensen I tillegg til å fleske til mot sametinget, fikk FrPs sametingsrepresentant Arthur Tørfoss og så et møte med partileder og finansminister Siv Jensen. 

nyheter

Det var spesielt sametingets innsigelsespraksis som fikk gjennomgå i innlegget til Tørfoss, opplyser partiet i en pressemelding lørdag.

- Sametinget har innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven, men ønsker seg også innsigelsesrett når det gjelder olje og gass, fisk og bergverk i nord, advarte Arthur Tørfoss.

- Om dette skjer stopper all utvikling i nord. Og ikke bare der, dersom sametinget får viljen sin vil innflytelsessonen strekke seg til Røros, tordnet Tørfoss til FrPs landsmøte.

Rettighetskamp mot staten

- Er dere klar over at Stortinget gir 430 millioner kroner til sametinget, som sametingets politikere bruker til rettighetskamp mot staten? Dette er helt utrolig, men faktisk en realitet i Norge. FrP er ikke imot samer, samisk språk, kultur og historie. Det vi er imot er sametingets makt i Nord-Norge, og FrPs sametingsgruppa er glad for at sametinget i liten grad lykkes med å få gjennomslag for sine ønsker, sa Arthur Tørfoss, og fikk applaus fra et entusiastisk landsmøte.