Kjemper fortsatt for Spildra øst

Arnold Jensen og Naturvernforbundet fortsetter kampen mot en dispensasjon.

NÆRINGSHAGEN: Folkemøtet avholdes på næringshagen på Sørstraumen, førstkommende tirsdag. Foto: Arkiv.  

nyheter

Naturvernforbundet i Troms avholder et åpent folkemøte om havbruk, fiskeri og framtiden til Spildra øst, førstkommende tirsdag.

Pensjonert fisker fra Nordreisa, Arnold Jensen er svært engasjert i debatten om Spildra øst, hvor Marine Harvest søkte om dispensasjon fra kystsoneplanen til ny lokalitet.

Saken skal opp i Kvænangen kommunestyre på onsdag.

– Jeg har fisket utenfor Spildra i 30 år, og vet hvordan forholdene er der. Hovedargumentet mitt for at det ikke skal bli lokalitet der, er at strømmen stortsett bærer ut fjorden. Da vil all utslipp, det være seg gjødsel eventuelt medisinfór, fare utover et stort område, noe som vil gå ut over gode fiske – og rekefelt, sier han.

– Mindre fisk

På folkemøtet tirsdag vil Jensen holde en appell om kysttorsk og kystfiske – og oppdrettsnæringens påvirkninger.

– Jeg mener og jeg har sagt at nok er nok med åpne merder. På sikt må all oppdrett skje i lukkede anlegg. Vi kan ikke skape arbeidsplasser på miljøets bekostning, store områder i dag ligger brakklagt. Oppdrettsnæringa i Norge slipper ut like mye gjødsel og næringssalter som 20 millioner mennesker, påstår han.

Jensen vil på møtet framvise fangstrapporter over ti år som er innhentet fra Norges Rovfiskelag. Han har også selv observert det han sier er en kraftig tilbakegang av kysttorskebestanden.

– For eksempel har fisket i Jøkelfjord gått drastisk tilbake. På begynnelsen av 90-tallet var vi en 15-20 sjarker som fulgte innsiget av fisk fra Ytre Kvænangen til Jøkelfjord og Badderen. Alle fikk fisk, sier han, som også sitter i Naturvernforbundets egne utvalg for fiskeri og oppdrett.

Vil ha diskusjoner

Andre foredragsholdere på tirsdag er Arne Luther, tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og Anne Karin Daniloff fra Naturvernforbundet i Finnmark.

Jensen håper det kommer mye folk og at møtet åpner opp for saklige diskusjoner.

– Men dere har ikke invitert verken Marine Harvest eller politikerne i Kvænangen?

– Vi prøver å unngå et møte med ”fine festtaler”. Hvis seks, sju skulle holdt hver sin appell hadde det ikke blitt tid til diskusjon. Vi ønsker å få folkets mening ut.

– Er det en grunn til at dette møtet er satt rett før kommunestyremøtet?

– Det er klart. Vi ønsker at folk skal bli klare over hva som skjer i oppdrettsnæringa i dag. Jeg tror ikke siste ordet i saken er sagt, og oppfordrer politikerne til å tenke seg godt om før de avgjør sin stemme på onsdag. Fornuften må seire og folk må tenke på dem som kommer etter oss, sier Jensen.