Hektisk innspurt for kommunereformen

Nå er det klart. Folkeavstemningen vil skje 6. juni i Lyngen.

FOLKEMØTER: Ordfører Dan-Håvard Johnsen og LTL-kollegene Bernt Olav Johansen, Renate Hansen og Svein Eriksen diskuterer Kommunereformen. FOTO: Arne Teigen 

nyheter

Kommunestyret i Lyngen fastsatte onsdag datoer for to folkemøter, ekstra behandling i kommunestyret og folkeavstemning.

Flere politikere tror Lyngen kan velge mellom to alternativer; enten storkommune rundt Tromsø eller fortsette som egen kommune.

- Jeg synes det ser vanskelig ut å få på plass intensjonsavtale for Lyngenfjord-alternativet, bekrefter ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL).

Varaordfører Line van Gemert (H) ba om politikernes vurdering av å forhandle med bare en av naboene rundt fjorden.

To folkemøter

Ordfører Johnsen har tidligere takket ja til å delta mandag 2. mai på et møte i Sør-Lenangen.

Kommunereformen blir et av flere tema som skal diskuteres.

Det blir to ordinære folkemøter om Kommunereformen.

  • Tirsdag 10. mai: I ytre Lyngen
  • Onsdag 11. mai: På Lyngseidet
  • Folkeavstemning 6. juni

Kommunestyret bruker det meste av ekstra møte torsdag 19. mai på reformen. Folkeavstemningen blir mandag 6. juni.

Kommunestyret fatter tirsdag 14. juni sitt endelige vedtak om Kommunereformen. Fristen er1. juli.

Deretter overtar Fylkesmannen i Troms saken.

Eventuell ny kommune trer i kraft fra 1. januar 2020.