Færrest aprilledige siden 2008

Det er rift om arbeidstakerne i Troms. Og i Storfjord er det nesten ikke arbeidsledighet i det hele tatt.

  Foto: Thomas Wahlgren

nyheter

Bare 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Troms er arbeidsledige ved utgangen av april. Det har ikke vært færre ledige i april i fylket siden 2008.

Samtidig er landsgjennomsnittet på 3,1 prosent - som paradoksalt nok er den høyeste aprilledigheten på landsbasis siden nettopp 2008. Nav konkluderer med at arbeidsmarkedet i Troms er godt - med mange ledige stillinger og lav ledighet.

- Vi ser to ulike problemstillinger i arbeidsmarkedet i fylket. Fra arbeidsgiversida er det stor konkurranse om kompetent arbeidskraft, mens det for ufaglærte arbeidssøkere er hard konkurranse om jobbene, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms i en pressemelding.

Samtidig som 1.889 er ledige i fylket, er det 1.605 ledige stillinger. Størst andel er unnenfor helse- og omsorgsyrker (407) og i bygg- og anleggsbransjen (130).

Storfjord har lenge utmerket seg med sin lave arbeidsledighet. Nord-Troms-kommunen er lavest også i april, med bare 0,8 prosent arbeidsledighet. En annen Nord-Troms-kommune, Kvænangen, er blant Troms-kommunene med høyest ledighet, med sine 4,1 prosent. Bare Dyrøy har høyere ledighet med 4,4 prosent.