KOMMUNEOPPGJØRET:

– Gir større handlingsrom

KS og forhandlingssammenslutningene i kommunestyresektoren er blitt enige om ny hovedtariffavtale.

LØSNING Erik Kollerud (fra høyre), forhandlingsleder i YS kommune, Mette Nord, forhandlingsleder i LO kommune, Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne, stiller opp på et gruppebilde etter at partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til lørdag.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

nyheter

Det er hele 20 år siden sist et hovedoppgjør i KS-området kom i havn uten hjelp av Riksmekleren.

 - Alle som har deltatt i disse forhandlingene har grunn til å være stolte av resultatet, og av at vi klarte å komme i mål, og det i god tid før fristen. Det er virkelig grunn til å berømme alle forhandlingspartene for å ha vist sterk vilje til å finne helhetlige løsninger som hele sektoren kan leve godt med, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, i en pressemelding.

- Større handlingsrom

Alle parter har vært innstilt på at den samlede rammen for oppgjøres skulle ligge på 2,4 prosent. Det er den samme rammen som oppgjøret i det såkalte frontfaget. Men til tross for at partene hadde samme forventninger, ble det ikke et enkelt oppgjør.

- Selv om det ikke har vært mye penger å slåss om, er fordelingen alltid krevende. Det aller viktigste er likevel at vi er blitt enige om store og varige endringer i selve strukturen i hovedtariffavtalen; for det første får høyskole- og universitetsutdannede i hele kommunesektoren nå samme uttelling for utdanning. For det andre tar vi bort ordningen med en lønnsgaranti etter 20 år som er regulert etter folketrygdens grunnbeløp, altså uten at partene selv har innflytelse over reguleringen. Og for det tredje får alle grupper nå en 16 års lønnsstige.

- Samlet sett vil dette gi alle parter et klart større handlingsrom i tarifforhandlinger i årene som kommer, sier Per Kristian Sundnes.

Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene.

Mer om forhandlingsresultatet finner du her.