Går for et fjell med tre tunneler

Kvænangen kommune støtter Statens vegvesen.

VEDTATT: Kvænangen kommune har gått inn for alternativet med tre tunneler gjennom Kvænangsfjellet.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Sist onsdag vedtok kommunestyret i Kvænangen planprogram for områderegulering E6 Kvænangsfjellet. Dette på strekningen Oksfjordhamn - Karvik.

Med dette støtter de Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2.

Les også: Vil ha nasjonal turistveistatus

Planen innebærer standardheving av veien på strekningen Oksfjordhamn - Karvik inkludert tre tunneler. Tunnelene går gjennom Malingsfjellet, Mettevollia og Rakkenes. Alternativet kan bygges ut etappevis, noe som lettere kan innpasses i handlingsplanen til NTP.

Vegvesenet har tidligere sagt at alternativ 2 vil gi en tilstrekkelig god regularitet med minimum 90 prosent forbedring i forhold til dagens situasjon.

Nordreisa kommune har i siste kommunestyremøte også vedtatt samme planprogram og støtter alternativ 2.

Les også: Forventer å være prioritert