Disponerer fortsatt fiskeretten

Badderen Vann –og Elveforening har fått fornyet avtale.

Kvænangen kommune viderefører ordningen med at Badderen Vann – og Elveforening disponerer fiskeretten i anadrom strekning av Badderelva.   Foto: Kjetil Haug

nyheter

Kvænangen kommune viderefører ordningen med at Badderen Vann – og Elveforening disponerer fiskeretten i anadrom strekning av Badderelva.

Les også: Villaksen i Troms dårligst i landet

Les mer: Skal ha rømt rundt 2000 laks

Dette mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i henholdt til avtale som gjelder til og med 2019. Salg av fiskekort skal foregå fra faste utsalgssteder etter avtale med Badderen Vann – og Elveforening. 

Foreningen har siden 2009 drevet forvaltning av elva, hvor formålet er å bidra til best mulig produksjon av laks og et godt fisketilbud for allmennheten.

I 2015 ga elva en avkastning på over 600 kilo fisk.