- Delte meninger blant ungdommen

IKKE SAMMEN: 10. klassingene Gina Hansen og Karine Moen mener Nordreisa er best tjent med å bli stående som den kommunen den er i dag. Foto: Anna Henriksen  

Skal STEMME: Oskar Puszakowski og Henrik Myrslett har bestemt seg for at de vil stemme om kommunesammenslåing. Foto: Anna Henriksen  

nyheter

Av 60 spurte 10.klassinger på Storslett skole, er over halvparten usikre til hva de mener om en eventuell kommune- sammenslåing.

To av dem som var positiv til å lage en storkommune som Nord-Troms 4, var Oskar Puszakowski og Henrik Myrslett. De er 15 år og går på Storslett Ungdomskole.

Ved den rådgivende folkeavstemmingen som skal være 25.mai, har de bestemt seg for at de skal utnytte seg av at de har fått stemmerett.

Positive

- Hvilke fordeler tror dere vi vil få med en storkommune?

– Jeg tror det vil påvirke kulturen vi har på en positiv måte. Vi som bor i Nordreisa vil få et tettere samarbeid med for eksempel Skjervøy. Å slå sammen kommuner er en bra ting så lenge ikke avstandene blir for store. Man vil miste sin identitet som kommune hvis arealet blir for stort og for mange kommuner blir sammenslått, sier Oskar Puszakowski.

Men totalt sett tror både Puszakowski og Myrslett at man vil tjene på en sammenslåing. 

Storslett senter

Ved en eventuell kommunesammenslåing er de aller fleste 10.klassingene enige om at de vil ha kommunesenteret på Storslett. Dette fordi Storslett er i «midten» av både Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

Andre som ble spurt om en eventuell kommunesammenslåing var usikre. De visste for lite og følte de ikke hadde grunnlag nok til å uttale seg om dette. Gina Hansen og Karine Moen hadde opparbeidet seg en mening.

 Jentene er for at Nordreisa skal være en egen og selvstendig kommune.

– Avstandene mellom de forskjellige bygdene ville vært for stor til at vi kunne hatt et greit samhold som kommune, sier Hansen og Moen.

I tillegg er de enige med de andre 10.klassingene om at kommunesenteret skal være i Nordreisa.

Lite engasjement

Ungdom i dag engasjerer seg altfor lite, mener ungdommene.

– Det handler om oss og det er vår egen framtid det er snakk om. Derfor oppfordrer vi at ungdom, spesielt de i 10.klasse, til å lese litt mer om kommunesammenslåingen og opparbeide seg en helt egen mening om dette.  Vi oppfordrer også alle til å bruke stemmeretten de har fått, avslutter jentene.