Ung kvinne siktet for fyllekjøring

Ei ung kvinne har fått førerkortet beslaglagt etter kjøring med promille.
nyheter

Hendelsen skjedde i april i Nordreisa.

Retten mener det er grunn til mistanke om at kvinnen har kjørt i påvirket tilstand, da hun hadde 2,30 i promille en halvtime etter endt kjøretur.

Påtalemyndigheten ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakefall av førerretten, samt at siktedes førerkort blir beslaglagt inntil saken er avgjort. Siktete har samtykket. Retten har tatt påtalemyndighetens begjæring om midlertidig tilbakefall av førerretten og om fortsatt førerkortbeslag til følge. 

Siktedes førerkort blir inndratt i minst to år, dersom hun blir dømt.