Grunneierne må jage vekk reinen

Mener reindriftsutøveren Spalca 33 ikke overholder gjeteplikten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arne Teigen

FELT: Denne artikkelen ble felt av PFU for brudd på god presseskikk.   Foto: PFU

nyheter

Denne artikkelen har blitt felt i Pressens faglige utvalg (PFU). Fellelsen kan du lese her.

Grunneiere fra Kjosen, Kviteberg og Stajord i Kvænangen hadde i slutten av mai et møte med representanter fra kommunen angående det de kaller reinplager. Dette framkommer av et skriv sendt Kvænangen kommune.

Rein på innmark

Grunneierne ønsker at deres problemer skal bli tatt på alvor. De opplever at rein kommer inn på innmark og bebodde områder, og påstår at reindriftsutøveren Spalca 33 ikke overholder gjeteplikten.

De har alle private vannbrønner, og mener det er stor fare for at drikkevannet skal bli forurenset.

– Med så mye ekskrementer rundt brønnene, ser vi meget alvorlig på dette, skriver de.

Dårligere melk

De er også bekymret for at ekskrementer fra reinen går over i fóret som bonden høster – og at dette igjen skal gi sporer i melken – og kunne føre til dårligere melkekvalitet og i verste fall stopp av melkeleveranse. i

Grunneierne har ført en logg over antall ganger de har måttet jage vekk rein fra innmarka, og har også sendt brev til Fylkesmannen i Troms angående problemet.