Forsker på beiteressurser til sau

Jordbruksarealer som ikke driftes og kulturlandskap som gror igjen er et økende problem i Norge, skriver regjeringen.

sau sauer beite utmark   Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

nyheter

Sauebønder opplever i dag en begrenset tilgang til vår- og høstbeite, og flere må bruke innmarka som beite til dyrene. Nå undersøker forskere om brakklagte jorder kan brukes som beiteressurs for sau.

Større lam

Rundt 90 lam ble fordelt på tre grupper, for å undersøke hvordan vårbeitet påvirker tilveksten på lammene. Forskerne kom fram til at lammene som gikk en måned ekstra på vårbeite hadde bedre tilvekst, enn lammene som ble sluppet ut på fjellet i normal tid og lammene som gikk hele sommeren på innmark.

Det var dårligst tilvekst på lammene som gikk på innmarka hele sommeren, opplyser seniorforsker Håvard Steinshamn i NIBIO til regjeringen.

Bedre planteproduksjon

Planteproduksjonen der dyra gikk på beite var bedre enn der det ikke ble beitet, viste undersøkelsen. Men den toårige prosjektperioden var ikke lang nok til at forskerne kan si noe om beitets påvirkning på plantesammensetningen.