ØKONOMI:

Mye pessimisme i Troms

Feriepengene og skattepengene er kommet, mange skal eller er allerede på ferie, men likevel er vi pessimistiske i forhold til utviklinga av egen økonomi.

PESSIMISME – Nedbemanning i oljerelatert industri med ringvirkninger til andre næringer er den mest sannsynlige årsaken til økt pessimisme landet rundt, sier Christian Haraldsen.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Christian Haraldsen.  Foto: PRESSEFOTO

nyheter

For syv år siden var vi dobbelt så optimistiske på framtidsutsiktene for egen økonomi i Troms. Det kommer frem i Gjensidiges samfunnsundersøkelse, som er gjennomført av Ipsos. I Troms svarer 28 prosent at de venter å få bedre økonomi. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra i fjor, samtidig som 11 prosent forventer dårligere økonomi.

– I sum er dette omtrent som i fjor, og dermed det mest pessimistiske bildet vi har sett i Troms i de syv årene vi har gjennomført undersøkelsen, sier Christian Haraldsen, som er informasjonssjef i Gjensidige Bank.

Nedbemanning innen olje

På landsbasis venter 29 prosent å få bedre økonomi, mens 12 prosent venter å få dårligere økonomi. Også dette er de svakeste resultatene som er registrert, opplyser Gjensidige.

– Nedbemanning i oljerelatert industri med ringvirkninger til andre næringer er den mest sannsynlige årsaken til økt pessimisme landet rundt, sier Haraldsen.

Haraldsen mener vi må huske at resultatene må sees på bakgrunn av en periode med uvanlig sterk økning i kjøpekraft, som følge av lavt rentenivå og god lønnsvekst.

– Det økonomiske omslaget det siste året er en påminnelse om at det lønner seg å bruke gode tider til å skape en solid økonomi. Betal ned gjeld eller spar på andre måter, oppfordrer Haraldsen.