Prosjekter skal fremme Arktisk landbruk

De tre Fylkesmennene mottok i 2012 penger fra Landbruks- og matdepartementet til en treårig satsing på Arktisk landbruk.

  Foto: NTB/Scanpix

nyheter

Det er til sammen satt i gang 25 prosjekter i Nord-Norge for å fremme arktisk landbruk. Det er forsøkt å styrke produksjonene som kan være en bærebjelke i en felles arktisk merkevare, og som er typisk for det arktiske landbruket. Pengene har blitt forvaltet av et styre satt sammen av representanter og finasører fra landbruks- og reindriftsnæringa, opplyser Nordnorsk Landbruksråd.

Reindriftsnæringa viktig

En viktig del av satsinga har vært å få med reindriftsnæringa som en del av arktisk landbrukssatsing. I tillegg er det satset på Arktisk grønnsaksproduksjon, Arktisk kjekjøtt, utprøving av jordbærsorter, nye potetsorter for arktisk potetproduksjon, samt å øke produksjonen av storfekjøtt i Nord-Norge.

Prosjektene har også satt fokus på mer kompetanse og kunnskap, og videre skal det jobbes med å få satsinga under en felles merkevare.

Felles merkevare

Utfordringa videre i prosjektene er å få satsinga inn i en felles merkevare. Prosjektene som skal jobbe med dette er Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk, samt Arktisk mat fra Nortura Målselv og forstudiet Arktisk mat, merkevare og marked, opplyser Nordnorsk landbruksråd.