Snart er de nye turkartene her

Denne uka kommer de nye turkartene.

Daglig leder i Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll. 

nyheter

De fire nye turkartene for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommer i løpet av den denne uka, melder Nord-Troms Friluftsråd.

Allerede har mange sendt inn sin bestilling, og etter hvert kan en også finne kartene i forskjellige butikker i Nord-Troms.

– Det siste året har Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med de fire medlemskommunene og med Reisa nasjonalpark, Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder jobbet med de fire kartene. Nasjonalparkforvalter Rune Benonisen har vært koordinator for det omfattende arbeidet. Tidlig ble det bestemt at kartene skulle utgis i den turvennlige målestokken 1:50.000, og trykkes i moderne papirkvalitet som er både slitesterkt og tåler vann, opplyser Nord-Troms Friluftsråd.

Samlet informasjon

Siden oppstart har det blitt samlet informasjon om hytter, fiskeplasser, turløyper og mye mer. Informasjonen skal bidra til mest mulig brukervennlige turkart – både for fastboende og tilreisende turglade mennesker. Kartene er finansiert av Nord-Troms Friluftsråd, og det er også søkt om spillemidler til arbeidet.

Her kan du bestille kartene.