Troms fylke på 13. plass i lederlønninger

Fylkets ledere tjener i snitt 601.400 kroner i året, mer enn kolleger i Nordland og så vidt mindre enn Finnmark-ledere.

Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix 

nyheter

Mens en mellomleder i Troms i snitt tjener 601.400 kroner før skatt, ligger kolleger i Finnmark på 601.500 kroner i snitt. Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3.100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.

Kraftig lønnsbyks

Etter to år med lav oljepris gjør nå norske lederlønninger et kraftig byks for å ta igjen det tapte. Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2016. I snitt tjener en norsk mellomleder 689.200 kroner, en lønnsvekst på 10,4 prosent fra året før.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen.

– Dette reflekterer tillegg for ubekvem arbeidstid, bosted langt fra hjemmet og lignende. Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.