Mottaket legges dødt etter nyttår

Etter nyttår legges driften av Nordreisa mottakssenter ned. Beboerne blir sendt andre steder og syv personer står uten jobb.

LEGGES NED Driften av Nordreisa Mottakssenter legges ned etter desember 2016. Mottaket har blitt drevet som ordinørt asylmottak siden 1. mars.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Fredag sist uke kunne UDI opplyse at de legger ned 7000 mottaksplasser.