Har startet arbeidet

Mandag ble arbeidet med ny trasé for Fv866 inn til Skjervøy offisielt åpnet.

STARTET: Ordfører Ørjan Albrigtsen, prosjektleder Eirin-Anne Blix, fylkesråd Ivar B. Prestbakmo og varaordfører Irene Toresen kan glede seg over at Langbakke-prosjektet er i gang. Foto: Skjervøy kommune 

nyheter

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) hadde tatt turen opp fra Salangen for å forestå åpninga av byggeprosjektet, som er beregnet til å koste 100 millioner kroner.

– Som Fylkesråd for samferdsel er jeg svært glad for at vi fikk på plass gjennomføring av omlegging Fv 866 Langbakken, som en viktig del av vår strategi, ”Fra kyst til marked”, sier Prestbakmo.

– Det er viktig å legge tilrette for næringstransporten som landet nyter godt av.

Fylkesråden mener det er gunstig at det er en fylkesvei.

– Det er slettes ikke sikkert at Langbakken hadde blitt prioritert hvis det var riksveg, så det er viktig og bra at vi lokalt og regionalt kan prioritere. Så må staten ta inn over seg at det trengs mer økonomi til fylkeskommunen for å gjøre jobben med fylkesveiene.

I prosjektet ligger tre kilometer ny vei, samt at den gamle veien omgjøres til gang- og sykkelsti, med tilhørende belysning.

Det er Elvenes Maskin AS som har entreprisen, og den nye veien skal åpne i desember 2017.