Folkemøte om Kåfjordelva

Grendelag inviter folket til møte om fiskedød i Kåfjordelva

Kåfjordelva  Foto: Prrivat

FOLKEMØTE: Førstkommende torsdag inviterer Levin Mikkelsen og Birtavarre/Trollvik Grendelag folkemøte om Kåfjordelva. Møtet finner sted på Birtavarre samfunnshus klokken 18.  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Leder for Birtavarre og Trollvik Grendelag, Levin Mikkelsen sier at folkemøtet førstkommende torsdag på samfunnshuset finner sted på grunn av de siste hendelsene hvor mye død fiskeyngel ble funnet langs elvebredden.

 - Saken er at Troms Kraft er anmeldt av Miljøvernforbundet for miljøkriminalitet når Kåfjordalselva år etter år blir effektkjørt slik at vannstanden går raskt opp og ned og fisken i elva kan ikke tilpasse seg og blir liggende på tørr land og dør, skriver lederen i innbydelsen til folkemøtet.

Til møtet vil også ordfører og flere representanter fra Kåfjord kommune delta, samt også representanter fra Naturvernforbundet.

Grendelaget vil også legge opp til at under folkemøtet skal det velges et interimstyre for grunneierlaget og elveeierlaget

LES OGSÅ: Vurderer anmeldelse