Ønsker mer læring i friluft

- Elever lærer mer og annerledes når de bruker klasserommet ute.

NETTVERK: Eirin Helene Henriksen fra Storslett skole er med i nettverket i Nord-Troms som jobber for mer læring i friluft. Andre lærere som deltar i samarbeidet er Jon Arne Solheim (Kvænangen barne- og ungdomsskole), Anne Grethe Eng (Moan skole), Frode Langstrand (Skjervøy barneskole), Susanne Eitran (Reisadalen montessoriskole) og Heidi Svisdal (Skjervøy ungdomsskole). Anne Bårdseth fra Kjækan skole var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Nord-Troms Friluftsråd 

SIKKERHET: Jon Arne Solheim og Anne Grethe Eng trente kameratredning i havnebassenget på Skjervøy. Foto: Nord-Troms Friluftsråd 

nyheter

Hugo Tingvoll, i Nord-Troms Friluftsråd, er imponert over jobben som gjøres av de lærere som er med i friluftsrådets nettverk.

- Aldri før har fokuset på læring vært større i norsk skole. Det forventes at elevene skal tilegne seg kunnskap i matematikk, engelsk, samfunnsfag og alle de andre fagene som fyller timeplanen for elevene fra første til tiende klasse. Tradisjonell klasseromsundervisning er ikke alltid det som fører til de beste resultatene. Nettopp det vet lærere ved skoler i Nord-Troms som er opptatt av å bruke klasserommet utendørs, sier han

Nettverket er i regi av Nord-Troms Friluftsråd jobber for at lærerne skal dra nytte av hverandres erfaringer.

Tar med elevene ut

Hugo Tingvoll legger ikke skjul på at dette med uteskole er vanskelig å få til.

- Vårt nettverk består av lærere som er kommet langt i arbeidet med læring i friluft. Dette er lærere som vet at variasjon er viktig for at læring skal kunne skje. Derfor bruker de det klasserom som mangler vegger og som har himmelen som tak. På den måten oppnår de elever som samarbeider og engasjerer seg på en annen måte enn det de gjør inne i klasserommet.

Han sier videre at man trenger lærere som tør å tenke annerledes om ordinær "inneundervisning".

- For noen er det trygt og oversiktlig å holde seg innendørs. Vi trenger lærere som tar med elevene ut. Og da tenker jeg ikke bare i kroppsøving og naturfag. Det er viktig med skoler som jobber målrettet med læring i friluft i alle fag. Vi trenger dyktige lærere, men vi er også avhengige av skoleledere som går foran og sier at vår skole skal være god på læring i friluft, sier friluftsrådets daglig leder.

Frisk luft og fysisk aktivitet

Han understreker at dette med friluft i skoletiden kan være en utfordring som krever planlegging.

- Både viktig og vanskelig. Skolene er sammensatte virksomheter som mange har forventninger til og som er opptatt av langsiktig planlegging. Derfor kan det være vanskelig å få til det arbeid som vi ønsker mer av. Samtidig er dette så utrolig viktig at vi er nødt til å stå på og jobbe for at enda flere får opplæring i å ta med elevene ut. Barn og ungdom er ikke skapt for å sitte på rumpa fra skolestart til det ringer ut etter siste time. De trenger fysisk aktivitet og de trenger en skole som tilbyr dem variasjon og ulike måter å lære på, ifølge Tingvoll.

På kajakktur

Mandag denne uken var lærere fra seks skoler i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy med på skoleårets første fellessamling.

Lange avstander og problemer med å komme seg fra den daglig undervisning, gjør at nettverket bare rekker noen få slike samlinger i løpet av skoleåret. Derfor vil de flittig bruke telefonmøter, epost og felles gruppe på Facebook brukes flittig for å opprettholde kontakten.

Samlingen som denne gang ble gjennomført på Skjervøy startet med en økt i kajakk, før lærerne trakk innendørs og la planer for skoleåret. Elever på ungdomstrinnet i Kvænangen var med og padlet kajakk i vår.

- Vi vil fortsetter med kajakk og trygg ferdsel på havet nå i høst, forteller Jon Arne Solheim, lærer ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.

De andre skolene vil ta dette med på timeplanen til våren.