OPPFORDRER TROMSBENKEN TIL FRILUFTSLØFT:

– Vi bør jobbe mer med friluftsliv i skole og barnehage

I dag har Forum for natur og friluftsliv (FNF) og friluftsrådene i Troms sendt et felles brev til Tromsbenken med en oppfordring om friluftsløft.

TROMS – Vi ønsker at stortingspolitikerne i Troms engasjerer seg nå når friluftsmeldinga skal i behandling på Stortinget, sier Hugo Tingvoll, daglig leder i Nord-Troms friluftsråd.  Foto: FNF Troms

FRILUFTSPOLITISK DEBATT FNF og friluftsrådene i Troms etterlyser friluftsløft både i Stortingsmeldingen og Statsbudsjettet. Nå har de oppfordret Tromsbenken til å fremme saken i en avgjørende oktobermåned.  Foto: Pressefoto

nyheter

Friluftsorganisasjonene oppfordrer fylkets stortingsrepresentanter til å fremme nye friluftsløft i 2016, både gjennom Statsbudsjettet og Stortingsmeldingen om friluftsliv.

– Vi ønsker at stortingspolitikerne i Troms engasjerer seg nå når friluftsmeldinga skal i behandling på Stortinget, sier Hugo Tingvoll, daglig leder i Nord-Troms friluftsråd.

Friluftsmeldinga skal behandles 20. oktober på Stortinget.

Mer friluft i skolen og barnehagen

FNF og friluftsrådene er fornøyde med hovedinnholdet i Stortingsmeldingen, men ønsker konkretisering av tiltak og sterkere forpliktelser. De anbefaler Tromsbenken å jobbe for at innspillene fra Friluftsrådenes Landsforbund, DNT og Norsk Friluftsliv om 26 konkrete forslag for friluftslivet inkluderes i den endelige meldingen.

Friluftsorganisasjonene er spesielt opptatt av mer friluftsliv i skolen.

– Vi bør jobbe mer med friluftsliv i skole og barnehage, så vi ser gjerne at politikerne argumenterer for mer læring i friluft.  Vi vet gjennom forskning at det er utrolig bra for ungene å være mye ute og ikke bare inne. Det kan være en veldig fin måte å lære på, sier Tingvoll.

– Vi trenger lærere og barnehageansatte som bruker naturen, og derfor er det viktig at politikerne fremmer dette i behandlinga, legger han til.

Behov for styrkede budsjett

Troms ble i 2015 kåret til Årets friluftsfylke. Nå håper Tingvoll at Troms sine stortingspolitikere argumenterer godt for et friluftsløft i fylket.

– Politikerne i Troms må gjerne vise til den jobben som har vært gjort her den siste tida, der Troms utmerket seg og ble kåret til beste friluftsfylke i fjor. Vi har også fått med alle kommunene i Troms i friluftsrådet, så da er det viktig at politikerne følger opp og viser at det er behov for å styrke budsjettene, slik at friluftsrådene kan gjøre en god jobb, sier Tingvoll.

Reduserte midler

Det er ingen økt satsning på friluftsliv i årets statsbudsjett. FNF og friluftsrådene i Troms mener budsjettet trenger store løft for å nå ambisjonene i regjeringsplattformen og Friluftsmeldingen.

Aktivitetsmidlene er redusert og administrasjonsstøtten til friluftsråd står på stedet hvil, selv om antall friluftsråd øker.

– For oss i Troms er det svært viktig at administrasjonstilskuddet økes slik at en kan ivareta de nye friluftsrådene, uten at det går på bekostning av eksisterende friluftsråd. Også de frivillige organisasjonene og FNF-systemet behøver et løft for å kunne imøtekomme målsetningene innen folkehelse, integrering og tilrettelegging, skriver FNF Troms og friluftsrådene i en pressemelding.

Friluftspolitisk Tromsbenk

FNF og friluftsrådene i Troms ønsker stortingspolitikerne lykke til med sluttbehandling av Friluftsmeldingen og forhandlinger om Statsbudsjettet. De har tillitt til at Tromsbenken i høst jobber for nye og konkrete friluftsløft. De tror Troms kan spille en avgjørende rolle i å sette gode rammevilkår for allmennheten.