Det er blitt nesten dobbelt så dyrt å produsere oppdrettslaks

Produksjonskostnadene i den norske oppdrettsnæringen har økt med nesten 90 prosent siden 2005.

  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Hovedårsaken er økningen i økte konstnader til lakselus og fiskehelse, samt fór.

Det viser en ny rapport fra Nofima og Kontali analyse. Rapporten, som ble presentert på Havbrukssamlingen i Bergen torsdag, er laget på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

– Hovedårsaken til økningen er økte kostnader til fôr, lakselus og fiskehelse, sier forsker Audun Iversen i Nofima, som er en av forfatterne bak rapporten.

Ulike utfordringer i ulike land

Forskerne har gått gjennom produksjonskostnadene for lakseoppdrettere i Norges konkurrentland, og undersøkt hva dette betyr for konkurransesituasjonen til norsk oppdrettsnæring. I rapporten gjennomgås kostnadsutviklingen og forklaringene bak for Canada, Chile, Skottland og Færøyene.

Landene har i stor grad de samme kostnadsdriverne som Norge, altså fór og helsekostnader, men i ulik grad. Landene har forskjellige utfordringer med lakselus og andre sykdommer.

– I dag er det bare Færøyene som har lavere produksjonskostnader enn Norge. Færøyene og Norge har den mest kostnadseffektive produksjonen, på grunn av gode naturgitte forhold, gode biologiske resultater og større og mer effektive anlegg, sier Iversen.