Slik minsker du faren for hjertekarsykdom

Bare ved å bytte ut noen få matvarer mange av oss spiser daglig, kan faren for hjertekarsykdom reduseres med nesten 30 prosent.
nyheter

Å øke inntaket av flerumettet fett på bekostning av mettet fett fører til en betydelig reduksjon i kolesterolet, viser resultatet av en studie publisert i British Journal of Nutrition.

Spis flerumettet fett

Du kan oppnå en reduksjon i total kolesterol og LDL-kolesterol på omtrent 9 og 11 prosent, ved å bytte ut noen få kommersielle matvarer med forbedret fettsyreprofil, skriver UiO - Det medisinske fakultet i en pressemelding. Reduksjonen tilsvarer en redusert risiko for hjertekarsykdom med hele 27 prosent.

Totalt 115 friske menn og kvinner i alderen 25-70 år med noe forhøyet LDL kolesterol og uten kolesterolsenkende behandling ble tilfeldig fordelt i studien. De ble delt i en gruppe som spiste produkter med forbedret fettsyreprofil og en annen gruppe som spiste tilsvarende produkter med mer mettet fett. Deltakerne spiste dette i en periode på 8 uker.

Flere yngre får hjerteinfarkt

Til tross for at det har vært en reduksjon i dødelighet ved hjertekarsykdom de siste 30 årene, så viser nye data at det er en økning i akutt hjerteinfarkt hos yngre i Norge. Dette er også observert i andre land.

- Forhøyet LDL kolesterol i blodet er en risikofaktor for hjertekarsykdom og vi vet at inntak av fett har stor betydning for nivået av LDL kolesterolet. Spesielt godt dokumentert er det at ved å bytte ut mettet fett i kosten med flerumettet fett så fører dette til en reduksjon i LDL kolesterolet, skriver UiO i en pressemelding.

Men det er ikke godt dokumentert hvor mange endringer som skal til i kostholdet for å øke inntaket av flerumettet fett på bekostning av mettet fett. Det er derfor viktig å kunne dokumentere om små endringer i kosten, ved å bytte ut enkelte matvarer med gunstig festtsyresammensetning med tilsvarende produkter med høyrere andel mettet fett, har effekt på det totale kolesterolet og LDL-kolesterolet.

Hensikten med studien

- Hensikten med denne studien var å undersøke om det å bytte ut noen få kommersielle matvarer som vi spiser ofte (for eksempel spisefett på brød, til matlaging, ost, brød, kornblanding) med forbedret fettsyreprofil (mer flerumettete omega-6 fettsyrer og mindre mettete fettsyrer) har en effekt på total kolesterol, LDL kolesterol og inflammasjonsmarkører i en randomisert kontrollert dobbel-blindet intervensjonsstudie, skriver UiO.

Kan oppnå betydelig reduksjon

Studien konkluderer med at man ved å bytte ut noen få enkeltmatvarer, kan oppnå en betydelig reduksjon i total og LDL kolesterolet.

Det viser at en kan nå myndighetenes mål om å øke inntaket av flerumettet fett og samtidig redusere inntaket av mettet fett, kun ved å gjøre små grep med hensyn til matvarevalgene, og dermed oppnå en redusert risiko for fremtidig hjertekarsykdom.