- Starter en målrettet plan for kvensk språk

Regjeringen bevilger inntil 18 millioner kroner til forskning på kvensk språk og kultur, jødisk liv og antisemittisme.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

– Vi setter i gang oppfølgingen av handlingsplanen mot antisemittisme med å lyse ut inntil 18 mill. kroner til forskning på antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag, og til forskning på kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Norge i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Behov for mer kunnskap

– Det er gjort viktig forskning om antisemittisme i Norge, men vi har likevel behov for mer kunnskap om hvordan antisemittisme kommer til uttrykk i vår samtid. Vi trenger også mer generell kunnskap om jødenes situasjon i Norge, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Nå utlyser Norges forskningsråd forskingsmidler i tråd med handlingsplanen mot antisemittisme og et forskningsprosjekt om kvensk språk og/eller kvensk/norskfinsk kultur.

– Jeg er glad for at vi kan bidra med midler til forskning når vi nå også starter arbeidet med en målrettet plan for den videre innsatsen for kvensk språk, sier statsråd Jan Tore Sanner.