Mollis må ut med 20.000 kroner og revyen betaler nærmere 40.000:

Protesterer mot leieprisene på Halti

Etter bare ett år med det nye kulturhuset, protesterer kulturfolk i Nordreisa. De mener leieprisene er stive og frykter for egen økonomi.

OPPGITT KULTURLIV Det er i år de frivillige foreningene får erfare hva oppsetningene på Halti kulturscene koster dem. Mollis-koret, Reisarevyen og Nordreisa musikkorps er kritiske til utleieprisen kommunen tar. Arkivfoto 

pluss

-Leien gjør det vanskelig å bruke kultursalen. Hvis man skal ha råd til å bruke den, blir enten billettprisene dyre eller man må ha loppemarked for å få inntekter, sier Svein-Arne Eide, nestleder i koret Mollis.