Folkemøte om mulig løsrivelse av Skibotn

Torsdag er det folkemøte i Skibotn om bygda skal løsrive seg fra resten av Storfjord kommune.

Skal Skibotn fortsatt være en del av Storfjord? Det diskuteres på folkemøte torsdag kveld.   Foto: Jan Arild Hansen

Talsmann for aksjonsgruppa, Magne Wilhelmsen.   Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

Ei gruppe bestående av personer med ulik politisk bakgrunn har invitert til folkemøte i Skibotn torsdag kveld på samfunnshuset. Tema er kommunereform, og hvilken vei Skibotn skal gå i fremtiden

Talsmann for aksjonsgruppa, Magne Wilhelmsen, forteller at bakgrunnen for møtet er å finne ut hva folket mener om hvilken vei Skibotn ønsker å gå i den nye kommunereformen som er ventet i 2020.

 - Ved folkeavstemningen stemte 72 prosent av folket i Skibotn blankt på de tre alternativene som var skissert, og ved behandlingen i kommunestyret var politikerne delt på midten hvorvidt kommunen skulle bestå som egen kommune, eller søke andre alternativer, sier Wilhelmsen til Framtid i Nord, og legger til at vedtaket ble fattet med ordførerens dobbeltstemme.

Underskriftskampanje

Kommunestyret har vedtatt at de ønsker Storfjord skal bestå som egen kommune. Fylkesmannen har i sin uttalelse foreslått at Storfjord skal slås sammen med Lyngen fra 2020. Aksjonsgruppa ønsker med folkemøtet å få svar på hva folket i Skibotn ønsker i fremtiden.

- Spørsmålet vi vil diskutere er om folket i Skibotn ønsker å være en del av Storfjord, slå seg sammen med Lyngen, eller se mot Kåfjord, forteller Wilhelmsen til Framtid i Nord.

Dersom folkeviljen taler for en løsrivelse, vil gruppa jobbe for en snarlig underskriftskampanje hvor Skibotn søker seg mot Kåfjord. Men Wilhelmsen understreker at dette er noe som folket selv må avgjøre

- Derfor holder vi dette folkemøtet for å gi innbyggerne i Skibotn mulighet til å si hva de mener, tilføyer han.

Tverrpolitisk gruppe

Aksjonsgruppen som har tatt initiativet til folkemøtet har en brei politisk plattform, men Wilhelmsen understreker at ingen i gruppa representerer partiene de tilhører.

Selv sitter han som 3. vara til kommunestyret for Høyre. De andre medlemmene i gruppen er Willy Ørnebakk (Ap), Sigmund Steinnes (Ap), Anette Ørnebakk (Ap), Kari Nilsen Overelv (MDG) og Trond Magne Garfjell (FrP)