Kan få det kvenske navnet Saarakurkkii

Sarafossen i Nordreisa kan få kvensk navn.
nyheter

Kartverket har sendt en forespørsel til Språkrådet om kvensk navn på Sarafossen i Nordreisa. I et svar fra Språkrådet skriver de at de har fått opplyst at fossen kalles Saarankurkkii. Fra før er det registrert flere navn i samme navnegruppe, f.eks. Saarajoki (vedtatt), Saaravaara og Saarajärvi. 

Foreløpig tilrådning fra navnekonsulentene er Saarakurkkii eller Saarankurkkii. Kurkkii betyr "bratt foss".

Usikker på skrivemåte

"Stedsnavnkonsulenten er likevel usikker på om riktig skrivemåte skal ha genitivs form av forleddet, dvs. Saarankurkkii, eller om forleddet skal stå i nominativs form, dvs. Saarakurkkii. Jf. at navn i samme navnegruppe har nominativ i forleddet."

I følge brevet skal kommunen kunngjøre navnesaka slik at lokale organisasjoner med em særlig tilknytning til stedsnavna får mulighet til å uttale seg.

Les mer: Furuflaten kan bli den første bygda i Lyngen med kvensk stedsnavn