– Det haster å få byttet ut brua

Til neste år starter planleggingen av en ny bru på Storslett for fullt.

FOR SMAL Brua er for smal. Det er ikke mulig for to vogntog å møtes på brua. Foto: Johanne P. Elvestad 

nyheter

Statens vegvesen er nå i gang med en forfase til prosjektering av ny bru over Reisaelva langs E6.