KAN MÅTTE REISE 30 MIL FOR TANNREGULERING:

– Det koster for mye tid og penger

John Karlsen (FrP) mener det ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig at en må reise til Tromsø eller Hammerfest for behandling av kjeveortoped.

DESEMBERTINGET – Vi ønsker at fylkeskommunen kan få til en permanent ordning der kjeveortopeden kommer til Nordreisa. Denne saken kommer opp på fylkestinget torsdag, sier FrPs gruppeleder på fylkestinget, John Karlsen.  Foto: Troms FrP

nyheter

Tirsdag startet årets siste fylkestingssamling, der Karlsen tar opp to saker som omhandler Nord-Troms; kjeveortoped til Sonjatun og flytilbudet ved Sørkjosen lufthavn.