BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS:

– Ser fram til samarbeid om en så viktig tjeneste

Kommunene i Nord-Troms har blitt enige om å utrede en felles plattform for samarbeid om barnevernstjenesten.

Rådmann Einar Pedersen ser fram til et tettere barnevernsamarbeid i Nord-Troms. Foto: Jan Arild Hansen 

nyheter

Kåfjord kommune er vertskommune for barnevernsamarbeidet i Nord-Troms, og det er nå ansatt en prosjektleder for å utrede en felles plattform. Samarbeidet ble vedtatt i alle de seks kommunene.