FAMILIEVOLDSAKER:

– Det kan være store mørketall, men det er høyt prioriterte saker

35 færre saker enn 2015.

Politioverbetjent Joachim Bakke.  Foto: Kjetil Nielsen Skog / Arkivfoto

nyheter

24 familievoldssaker og 4 med mishandling i nære relasjoner ble registrert i 2016, og det er totalt en nedgang på 35 saker fra året før.