12 av 20 helseforetak klarte ikke budsjettene sine i 2016 - UNN gikk med kjempeoverskudd

VG har gjort en gjennomgang av 20 helseforetak, der prognosene viser at kun åtte av 20 foretak nådde budsjettene sine for 2016. Ett av disse var UNN.

Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

nyheter

De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i februar.

Foretakene som er med i gjennomgangen er Ahus, Oslo Universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Sykehuset Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus, Vestre Viken, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger, St. Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Godt resultat

VGs oversikt viser at Universitetssykehuset i Nord-Norge var ett av syv sykehus som hadde et bedre resultat enn forventet i 2016. De skriver at UNN hadde budsjettert med et overskudd på 40 millioner kroner, men har ut fra prognosene endt med et overskudd på 105 millioner. Ergo et resultat 65 millioner kroner bedre enn forventet.

Det står verst til for Sykehuset i Østfold. De hadde budsjettert med et underskudd på 252 millioner, men skal etter prognosene ha endt med et underskudd på hele 433 millioner kroner - 181 millioner lavere enn forventet.

12 milliarder

De helseforetakene som etter VGs undersøkelser nådde budsjettene sine, eller gikk over i 2016, er i tillegg til UNN Sunnaas Sykehus (+1), Sykehuset Vestfold (+4), Sykehuset Innlandet (+12), Helse Bergen (-), St. Olavs Hospital (+1), Finnmarkssykehuset (+2) og Helgelandssykehuset (+5).

Videre skriver VG at Høyre før valget i 2013 lovte å tilføre sykehusene 12 milliarder kroner ekstra i løpet av perioden. Det mangler fortsatt 3,6 milliarder for at lovnaden skal være oppfylt. I tillegg ble sykehusene pålagt å effektivisere driften for rundt 600 millioner i år.