Setter foten ned for boligbygging

Rådmannen i Skjervøy anbefaler ikke bygging av boliger på lekeareal på Fiskenes.

IKKE BOLIGER: Rådmannen i Skjervøy ønsker ikke boligbygging på lekeområdet på Fiskenes.  Foto: Arkiv

nyheter

Skjervøy Byggeservice AS og Paul Stabell ønsker å kjøpe tomt på Fiskenes i enden av Strandveien på Skjervøy for å føre opp leiligheter i området.

Men til formannskapsmøtet i Skjervøy onsdag er Rådmannens innstilling at byggeplanene ikke skal godkjennes. I innstillingen peker Rådmannen på at «en omregulering fra lekeplass til boligformål vil være en kvalitetsmessig forringelse av nærmiljøet for barn».

Lekeplassen er i dag ikke opparbeidet med lekeapparater eller lignende, men administrasjonen mener området har potensial til å kunne bli en nærlekeplass for barn i området.