Siktet for ulovlig scooterkjøring

To menn er siktet for ulovlig scooterkjøring i utmark av politimesteren i Troms.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. 

nyheter

To menn skal ved en anledning i mars i fjor ha kjørt snøscooter uten tillatelse til det. Hendelsen skal ifølge tiltalen ha skjedd i området rundt Treriksrøysa i Storfjord kommune.

Begge er nå tiltalt for brudd på Motorferdselsloven § 12 jf § 3 for å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse.

Den ene tiltalte, en mann i slutten av 40-årene bosatt på østlandet, er ilagt en bot til statskassen på 10.000 kroner eller hvis boten ikke betales, en straffen bli  fengsel i 20 dager. Den andre mannen, i slutten av 30-årene og bosatt i Tromsø kommune, er ilagt samme bot.