Her er det nå forbudt å fiske

Fylkesmannen i Troms forbyr fiske på to steder i Storfjord.

Fylkesmannen i Troms forbyr fiske i dette området ved Skibotn. Innenfor rett linje trukket fra Falsnesodden til Røykeneset er det ikke lov å fiske.  Foto: Skjermdump: TromsAtlas

Signaldalelva: Innenfor rett linje trukket fra Kvalneset (på vestsiden av Storfjorden) til Kvesmenes (på østsiden av fjorden) er det ikke lov å fiske.  Foto: Skjermdump: TromsAtlas

nyheter

Fylkesmannen har i en pressemelding fredag opplyst at det er forbudt å fiske i sjøen utenfor Skibotnelva og Signaldalelva.

Årsaken er at fiskebestandene er fredet, slik at de raskest mulig skal kunne bygge seg opp etter rotenonbehandlingen i 2015 og i fjor.

- Det er nødvendig å regulere fisket i den perioden bestandene av vill laksefisk skal gjenoppbygges. Dette er en del av handlingsplanen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Derfor må Skibotnvassdraget rotenonbehandles igjen

Ifølge Jørgensen er det fra nå av forbudt å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye "med fastbundne garnredskaper, stang og håndsnøre i sjøen" utenfor Skibotnelva og Signaldalelva.

De to elvene ble rotenonbehandlet senest i august i 2016. Ifølge Fylkesmannen vil forbudet, som er hjemlet i laks- og innlandsfiskeloven, vare i flere år fremover - med visse unntak.

"Fiskeforbudet i sjøen vil vare frem til fiskebestandene er reetablert, vassdragene friskmeldt og til det åpnes for ordinært fiske i berørte vassdrag. Vi antar at reetableringen kan vare til 2021. Før rotenonbehandlingen ble genetisk materiale fra fisk i vassdrag fra Skibotnregionen sikret. Det skal skape nytt liv i de berørte vassdragene", skriver Fylkesmannen i pressemeldingen.