Slo et slag for organdonasjon

Denne helga har Troms AUF vært på landsstyremøte. Der ble det vedtatt flere politiske uttalelser og et nytt skolemanifest.

TROMS AUF: Leder Brynjar Andersen Saus og organisatorisk nestleder Malin Bredahl Woll.  

nyheter

Troms var representert ved leder Brynjar Andersen Saus og organisatorisk nestleder Malin Bredahl Woll.

De fikk gjennomslag for sitt forslag om at man heller skal måte aktivt reservere seg mot organdonasjon om man ikke ønsker å være organdonor, enn motsatt, slik det er idag.

- I 2016 var avslagsprosenten på 30%. Samme år døde 33 mennesker mens de sto på venteliste. Det syns vi er veldig trist, og vi tror vårt forslag kan sikre at flere mennesker får livsnødvendige transplantasjoner, sier Saus.

Til enhver tid står 350-450 mennesker på venteliste for organtransplantasjon, og en av de vanligste grunnene til at pårørende sier nei til å donere organer er at man ikke vet hva den avdøde ønsket. 

- En ting er at noen av religiøse eller andre årsaker ikke ønsker at deres organer skal doneres. Det mener vi selvfølgelig man skal få lov til, men det er synd at i tilfeller hvor den avdøde kanskje selv ville sagt ja, men familien ikke vet det, så blir det avslag, sier Woll. ​

Forslaget AUF nå er gått inn for vil innebære at alle er organdonor frem til de aktivt har meldt seg ut av ordningen.