Hard konkurranse om studieplassene ved UiT

Aldri tidligere har UiT hatt så mange søkere.

FORNØYD: – Ved UiT var det i fjor 317 førsteprioritetssøkere til våre lærerutdanninger – i år er det 485. Det er viktig for landsdelen, sier prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen. Foto: UiT  Foto: UIT

nyheter

7714 studiesøkere har et studium ved UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg.

Dette er en økning på 6,61 prosent, viser årets søkertall fra Samordna opptak. Til sammenligning er den nasjonale økningen på 2,7 prosent.

– Årets gode søkertall bekrefter at studiesøkere i Norge er opptatt av faglig kvalitet og karrieremuligheter når de velger utdanning. Vi har aldri hatt så mange søkere, og vi gleder oss over at veksten kommer flere av studiestedene til gode. I Harstad er veksten på hele 15 prosent, sier prorektor ved UiT, Wenche Jakobsen, i en pressemelding.

Sykepleierutdanning på topp

De aller mest populære studiene ved UiT er sykepleierutdanning (808 søkere), rettsvitenskap (591 søkere), medisin (512 søkere) og ledelse (455 søkere, nettbasert, Alta).

Lektorutdanning for 8.-13. trinn innen realfag har en økning i antall søkere på 127,78 prosent. Også grunnskolelærerutdanningene i både Tromsø og Alta opplever solid framgang.

– Ved UiT var det i fjor 317 førsteprioritetssøkere til våre lærerutdanninger – i år er det 485. Det er viktig for landsdelen. Vi vet at det er behov for minst 4000 lærere i Nord-Norge og det er derfor positivt at det er flere søkere enn vi har studieplasser. Kunnskapsministerens drahjelp har vært positiv i rekrutteringsprosessen. Nå blir det konkurranse om plassene, sier Jakobsen.

Fortsatt populært

Fiskerifagene fortsetter å være populære i nord. Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap har 221 søkere til 45 plasser, noe som er en økning på over 80 prosent.

– Det er formidabelt. Både akvamedisin og fiskeri- og havbruksvitenskap har flere søkere enn studieplasser. Også her blir det konkurranse om studieplassene. Dette er en næring som er i vekst og vil trenge kompetanse.

Det er i hovedsak de unge søkerne som har UiT som sitt førstevalg. Aldersgruppen 19-23 år utgjør 4520 av de 7714 søkerne. 65,5 prosent av førstevalgsøkerne kommer fra Nord-Norge. Utenfor landsdelen rekrutterer UiT flest førstevalgsøkere fra Oslo (358), Akershus (301) og Sør-Trøndelag (286).

De mest populære studiene ved UiT: 

 • Sykepleierutdanning: 808 søkere
 • Rettsvitenskap: 591 søkere
 • Medisin: 512 søkere
 • Ledelse, nettbasert (Alta): 455 søkere
 • Økonomi og administrasjon: 359 søkere
 • Psykologi, årsstudium: 356 søkere

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:  

 • Luftfartsfag: 14                                                             
 • Vernepleierutdanning, Tromsø: 5,4                        
 • Fysioterapi: 5,083                                                       
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap: 4,911                              
 • Medisin: 4,414                                                                  
 • Akvamedisin: 4,3                                                           

Studiene med høyest prosentvis økning fra 2016: 

 • Nordisk: +150 % (25 søkere)                                                                          
 • Datateknikk (Narvik): +138,46 % (31 søkere)
 • Lektorutdanning trinn 8-13, realfag: +127,78 % (41 søkere)
 • Bygg (Narvik): +100% (54 søkere)
 • Matematikk og statistikk, bachelor: +100% (12 søkere)
 • Arktisk friluftsliv, årsstudium (Alta): +83,33 % (66 søkere)
 • Regnskap og revisjon, bachelor (Harstad): +75 % (28 søkere)