Fersk rapport: God kalvevelferd i norske fjøs

Kalver i norsk melkeproduksjonen har det i hovedsak bra, men det er rom for forbedringer, mener Mattilsynet.

FINT: Ku og kalv er sammen i en ren og lun kalvingsbinge. 8Foto: Mattilsynet 

nyheter

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et stort tilsynsprosjekt i 912 tilfeldig utvalgte besetninger over hele landet.

Torsdag ble rapporten publisert. Det ble ført tilsyn i forhold til ti sjekkpunkter som har stor betydning for kalvenes velferd, blant annet oppstalling, tildeling av råmelk, vann og fôr, samt tilsyn og stell.

I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd. Kalvene hadde en oppholdsplass som tilfredsstiller kravene i regelverket. De fikk nok råmelk, fôr og vann, og godt stell.

– Selv om en av tre dyreholdere ikke overholdt alle kravene, fant Mattilsynet få alvorlige brudd på regelverket. De vanligste regelbruddene gjaldt kalvens liggeplass og tilgang på drikkevann, sier Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Tilstrekkelige mengder råmelk, fôr og drikkevann er viktig for kalven. I åtte prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene tilgang til nok drikkevann.