Spesialtrailere måler veien fra Skjervøy til Helsinki

Med to spesialutstyrte lastebiler skal vegvesenet måle friksjonen på veiene fra Skjervøy til Helsinki.

DET HASTER: Laks fra nord har få timer på seg før den skal ligge i en sushibar i Japan, via E8 og fly fra Helsinki. Da må kjøreturen være forutsigbar, effektiv og rask.  Foto: Statens vegvesen

SPESIALUTSTYRT: I den finske byen Kaustinen har to laksetrailere vært på verksted og fått installert sensorer som måler friksjon.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

To trailere som vanligvis transporterer laks fra Norge til Helsinki, fikk nylig montert inn ekstraordinært utstyr som gir kontinuerlig informasjon om føreforholdene på vegen.

Dette opplyser Statens vegvesen i en pressemelding, fredag.

- Vi har fra før så gode erfaringer med denne teknologien at vi vil bruke den også på denne viktige transportåren for norsk sjømat, sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen, som var med da det nye utstyret ble montert inn i bilene på verksted i den finske byen Kaustinen.

Slik gjør de det

Sensoren under traileren sender et lyssignal ned på vegen og registrerer hvordan vegen reflekterer dette signalet. Slik sjekker og videreformidler kjøretøyet om vegen er tørr, våt eller isete, og beregner hvor mye friksjon det er mellom dekkene og vegbanen.

For lakseselskapet Lerøy Aurora AS er det viktig at laksen de slakter på Skjervøy ikke opplever forsinkelser på turen til Japan, via den finske hovedstaden.

- En trailer fullastet med laks har stor verdi, og den har det travelt. Laksens reise fra Norge til Asia, for eksempel, tar ikke mer enn 36 timer. Etter halve tiden bør den være klar for å bli lastet over fra bil til fly i Helsinki. Vi må bidra til at denne transporten går mest mulig knirkefritt. Korrekt og oppdatert friksjonsmåling er med på det, sier prosjektleder Gunn Sissel Dobakk i Statens vegvesen.

Intelligente transportsystemer

Friksjonsmålingen fra Skjervøy til Helsinki er en del av Statens vegvesens pilotprosjekt på E8 for å teste og utvikle teknologi som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS). Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.

- Statens vegvesen skal ta i bruk ulike varianter av slik teknologi for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en intelligent veg. Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8, gjør det på sikt mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Slik blir kjøreturen langs en intelligent veg tryggere, mer effektiv og miljøvennlig, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Todelt mål

Målet med ITS-teknologi er, i følge Dobakk, todelt.

- For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.

Hun mener friksjonsmålingen på laksetrailere bidrar til å nå begge disse målene.

– Informasjonen fra denne løpende målingen bidrar til effektiv transport langs vegen. Den kan også gjøre det enklere for entreprenøren å strø og brøyte til riktig tid, sier Dobakk.