I morgen øker snøskredfaren

Betydelig snøskredfare i deler av Troms torsdag.

Bildet er fra Storhaugen i Djupvik Illustrasjonsfoto: Jan Arild Hansen 

nyheter

Torsdag er det betydelig snøskredfare i Lyngen og Lyngsalpene, mens i resten av Nord-Troms skal det fortsatt være moderat. 

Snøskredvarslingen Varsom.no varsler faregrad 3 – betydelig, for snøskred i Indre Troms, Tromsø og Lyngen.

I fylket kan det komme snø høyt til fjells, uten at det øker skredfaren. Varsom.no advarer spesielt mot skavlbrudd og at det kan gå større skred på gamle kantkornlag.

Ved faregrad 3 er det generelt ustabile forhold og ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap. På generelt grunnlag anbefaler Varsom.no å unngå terreng som er brattere enn 30 grader.