- Regjeringen svikter norsk matproduksjon

Brudd i forhandlingene om årets jordbruksoppgjør.

Leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

nyheter

Forhandlingene om årets jordbruksoppgjør mellom Staten og bøndenes organisasjoner endte med brudd. Dette var de første forhandlingene etter at Stortinget vedtok nye mål for norsk jordbruk.

- Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre gruppe skulle reduseres. Regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat, sier Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad.

Regjeringen skal legge fram sak for Stortinget om jordbruksoppgjøret, og den skal behandles før sommeren.

- Senterpartiet forventer at Stortinget tar ansvar for at årets jordbruksoppgjør blir i tråd med de føringer som ligger i den ferske jordbruksmeldingen. Det vil si å redusere inntektsgapet til andre grupper, en særlig satsing på små- og mellomstore bruk og for å sikre et landbruk i hele landet, sier Pollestad.

- Det skal ikke ramme norske bønder at regjeringen ikke evner å innfri den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Derfor vil Senterpartiet sørge for at årets jordbruksoppgjør gjennom behandlingen gir norske bønder en skikkelig inntektsutvikling.