Stortinget behandler same-kommisjon før sommeren

Stortinget vil avgjøre saken om en sannhetskommisjon om behandlingen av samene og kvenene før sommeren, opplyser Aps Martin Kolberg.

Samisk og norske vimpler eller flagg i Karasjok. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

nyheter

– Jeg sitter igjen med et bestemt inntrykk av at et samlet samisk miljø over hele landet ønsker en slik kommisjon, sier Kolberg etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag holdt høring om saken.

Kolberg påpeker at verken Arbeiderpartiet eller komiteen har tatt endelig stilling til spørsmålet. Ved siden av de samiske og kvenske organisasjonene har tre av fylkene i de viktigste samiske områdene – Troms, Nordland og Nord-Trøndelag – sagt at ønsker en kommisjon. Fylkestinget i Finnmark ikke tatt en avgjørelse ennå, mens også Samisk kirkeråd støtter forslaget.

– Det er en massiv oppslutning om å opprette en kommisjon, konstaterer Kolberg overfor NTB.

Komiteen vil diskutere saken på sitt møte tirsdag, opplyser han, og legger til at Stortinget får saken til behandling før sommeren.

– Sterkt inntrykk

– Det gjør et sterkt inntrykk å sitte og høre på det som er kommet fram om samenes opplevelse, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Han sier hans parti heller ikke har tatt stilling i saken, men at han selv er positiv. KrFs stortingsgruppe vil behandle spørsmålet neste uke.

Høyres Michael Tetzschner avviser på sin side forslaget.

– Jeg syns ikke det er framkommet opplysninger som tilsier at man skal ta i bruk granskingsinstituttet, så jeg vil ikke tilråde Høyres stortingsgruppe å gå inn for dette, sier han til NTB.

Mer splittelse?

Tetzchner viser til at kong Harald beklaget behandlingen av samene i 1997, at det har vært gitt erstatning til samer som ikke fikk god nok utdannelse, opprettelsen av Sametinget og at samisk kultur og språk har fått vern i grunnloven.

– Jeg mener allerede at majoritetssamfunnet har utviklet en forståelse for minoritetssamfunnet, sier han, og spør samtidig om en kommisjon kan bidra til å opprettholde splittelsen mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

At så mange samiske organisasjoner stiller seg bak ønsket, kan ikke tillegges all vekt, ifølge Tetzschner.

– Det er de som er mest aktive for standpunktet som vil målbære det i Stortinget. Vi har kontakt med andre samer og kvener som ikke føler det på samme måten, sier Høyre-representanten.

(©NTB)