FLOMVARSELET ER OPPJUSERT:

Vannstanden øker fortsatt i Reisaelva

Vannføringen i Reisaelva fortsetter å stige, og flomvarselet er nå oppjusert til nivå oransje (3).

REISAELVA Slik ser det ut like nedenfor Reisa friluftssenter i Sappen.  Foto: Karina Nordberg

Siden onsdag har Reisaelva steget voldsomt.  Foto: Siri Bergset Elvestad

Dette betyr aktsomhetsnivåene:
  • Aktsomhetsnivå rødt (4): En ekstrem situasjon som forekommer sjeldent, og kan medføre store skader. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år, og det er omfattende flomskader, oversvømmelser og erosjonsskader.
  • Aktsomhetsnivå oransje (3): Alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Den krever beredskapsmessige forberedelser og kan gi alvorlige skader. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år, og det vil være omfattende flomskader, oversvømmelser og erosjonsskader på utsatte steder.
  • Aktsomhetsnivå gult (2): En situasjon som kan medføre skader lokalt og krever oppfølgning. Det kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i små bekker/elver og lignende.
  • Aktsomhetsnivå grønt (1): Generelt trygge forhold.
  • KILDE: varsom.no
nyheter

Fredag morgen var Framtid i Nord i kontakt med NVE. Klokken 11:00 ble flomvarselet oppjusert til faregrad 3, som er oransje nivå.  Varselet gjelder for hele Troms fredag og lørdag.

Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, ifølge NVE. Den krever beredskapsmessige forberedelser og kan gi alvorlige skader. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år, og det kan bli omfattende flomskader, oversvømmelser og erosjonsskader på utsatte steder.

– Reisaelva steig jevnt og trutt i hele går, og det vil nok fortsette i dag. Når og hvilket nivå den stopper på, er vanskelig å si nå – det avhenger av hvor varmt det er i fjellet. Det er varmen og snøsmeltingen som styrer dette, sier hydrolog Heidi Stranden i flomvarslingen ved NVE.

– I går og natt til i dag var det ganske godt og varmt på fjellet hos dere. Når elva vil være på det høyeste, er noe vi må tenke på de neste timene.

SVARTFOSSBERGET Den svarte linjen viser data fra de siste to månedene. Grafen er hentet ut fredag morgen. Nå er farenivået satt til oransje, som betyr at det kan bli omfattende flomskader, oversvømmelser og erosjonsskader på utsatte steder.  Foto: NVE

 

Lokale forskjeller

- I går, torsdag, økte vannføringen til gult nivå i mange vassdrag særlig i Nordland og Nord-Trøndelag. Med fremdeles høye temperaturer ventes vannføringen å øke ytterligere. Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag. Mest utsatt er vassdrag som drenerer snørike områder der snøsmeltingen har kommet godt i gang. Det vil være lokale forskjeller fra vassdrag til vassdrag, og det er særlig der vi i går, torsdag, hadde flom på gult nivå, at flom på oransje nivå kan ventes i dag, skriver NVE på sine nettsider.

I år er det 80 prosent sjanse for storflom i Nord-TromsNVE registrerer vannføring blant annet for Svartfossberget i Reisadalen.

Saken oppdateres.

ØKER Vannstanden skal fortsatt øke, spår NVE. Dette bildet er tatt i Sappen fredag morgen.  Foto: Karina Nordberg

 

TIPS OSS: 77766902 | tips@framtidinord.no | SMS/MMS til 2399 (kodeord FIN TIPS)