Ønsker lokal regulering av vannscooter

– De er i stor grad et leketøy med negative konsekvenser.

NEGATIVT: Mikal Nerberg og Lyngen Miljøpartiet de Grønne ønsker lokal regulering på kjøring med vannscooter.   Foto: Arne Teigen/NTB Scanpix.

nyheter

Mikal Nerberg og Lyngen Miljøpartiet de Grønne stiller onsdag en interpellasjon i kommunestyret. Spørsmålene lyder som følger:

1. Hvordan stiller ordføreren seg til fritidskjøring med vannscooter i Lyngen kommune?

2. Vil ordføreren ta saken videre i Nord-Troms Regionråd?

Nerberg ønsker å åpne for debatt i kommunestyret om innføring av lokale forskrifter. Dette etter at det 18.mai ble offentliggjort at vannscootere nå er likestilt med fritidsbåter.

– Det vi fokuserer på er blant annet forstyrrelsen for sjøfugler. Vi tenker at det her er greit å få en avklaring med tanke på sommeren. Hva mener kommunestyret om dette? Først og fremst er jo vannscooter i stor grad et leketøy som har negative konsekvenser for sjøfugllivet og strandsoner rundt, sier Nerberg.

Ifølge han ser de i Sør-Troms Regionråd nå på en felles regulering for bruken av vannscooter for å redusere interessekonfliktene.

– Slik de Grønne ser det er det fullt mulig, og tilrådelig, og snarest mulig innføre en lokal regulering.

Les mer: Kommunene kan forby vannscooter