Alteidet: Feirer 10 år med grill- og fiskeplass

Gjennom ti år har fiskeplassen ved Alteidet glede både funksjonshemmede og -friske.

ALTEIDET: Den enorme gapahuken gir ly og rom til mange.  Foto: Privat

nyheter

Det var Kvænangen Handikapforening som i sin tid fikk etablert grill- og fiskeplassen, like ved Alteidet ut ved Låvan i Kvænangen.