MENINGER:

80.000 færre i helsekø

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix 

nyheter

Fremskrittspartiet gikk til valg i 2013 på å redusere helsekøene på norske sykehus. Etter fire år ved makten har vi innfridd.

Arbeiderpartiet gikk til valg både i 2005 og 2009 på å kutte i helsekøene. Dette viste de med glans at de ikke kunne klare med den politikken de førte. Da Arbeiderpartiet styrte gjennom sine åtte år var resultatet lange ventetider og antall personer som sto i helsekø rundet 280.000 mennesker.

Mange personer har måttet sitte hjemme og vente på behandlingen sin, fordi Arbeiderpartiet skulle spare penger. Det ironiske at flere syke er med på å øke sykefraværet, som igjen øker statens utgifter til sykelønn. Derfor ser FrP at der er økonomisk fornuftig å behandle mennesker raskest mulig, både for folks helse og sikkerhet, men også for å få de tilbake i arbeid.

Med FrP i regjering har antall personer som venter på behandling på norske sykehus gått ned med over 80.000 personer. Dette er et resultat av økte bevilgninger til sykehusene, sterkere pasientrettigheter og hyppigere bruk av eksterne helsetilbydere.

Ikke bare antall personer har gått ned, men også selve ventetiden var i 2016 for første gang under det gamle målet på 65 dager. Det er en nedgang på 9 dager sammenlignet med 2015. FrP ønsker å fortsette denne nedgangen.

Vi har innført fritt behandlingsvalg til pasienter innenfor rus og psykisk helse, slik pasientene får større valgfrihet til å velge hvor de vil bli behandlet. Rundt 3605 pasienter har benyttet seg av ordningen innen utgangen av mai 2017. Dette er mange mennesker som kunne risikert og ikke komme seg videre i livet, hvis ikke FrP hadde fått gjennomslag.

FrP ønsker at denne ordningen skal gjelde flere behandlinger. Å ta i bruk ledig kapasitet hos private og ideelle aktører er en god måte å få raskere behandlingstid og få behandlet flest mulig. For mens Arbeiderpartiets ideologiske skylapper hindrer at mennesker blir friske, sørger FrP at flere kan komme tilbake i normal aktivitet.

I 2015 la regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan, som gir en demokratisk, politisk og faglig forankring av utviklingen av fremtidens sykehus. Den sørger for en desentralisert sykehusstruktur med god kvalitet. Det er ingen sykehus som blir nedlagt som følge av denne planen. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte landet, ble tre sykehus lagt ned. Likevel er det dagens regjering som får skylda for de rødgrønnes hukommelsestap.

Med et sterkt FrP vil Norges helsepolitikk bli tatt til nye høyder. Innføring av fritt behandlingsvalg for flere typer behandlinger står sterkt på FrPs prioritering. Derfor er vi avhengig av at FrP får fortsette i regjering etter valget.

Det er kun med FrP i regjering helsekøene og ventetiden reduseres, og vi kommer ikke til å gi oss før alle i Norge får den behandlingen de har rett på.