Vil ha utvidet båndtvang

Forslag til utvidet båndtvang i Nordreisa ligger nå på høring.

Hunden Paneaq på tur på Ekeberg. Foto: Solveig Vikene / NTB SCANPIX 

nyheter

I møte 1.juni ble det av Nordreisa Miljø, plan -og utviklingutvalget (MPU) vedtatt å legge ut forslag om forskrift på høring. Dette med bakgrunn i et initiativ fra Nordreisa Sau og Geitalslag og Nordreisa Sankelag. Forslaget har blitt jobbet med siden januar i år og gjelder en utvidelse av båndtvang for hunder i Nordreisa.


-Glad det ikke gikk enda verre og flere lam ble tatt

Magne Elvestad bor på gården der dyretragedien skjedde i går kveld. Han synes hundeangrepet var en trasig hendelse og er glad de klarte å stoppe hundene.


Normalt er det båndtvang på alle hunder fra 1.april til 20.august. I forslaget fra MPU vedvarer båndtvangen til 15.oktober. Dette gjelder all inn -og utmark.

Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd, være forsvarlig inngjerdet, eller være innestengt slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærkre, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo, heter det i forskriften.


Ønsker utvidelse av båndtvang

Nordreisa sau og geit og Nordreisa sankelag ønsker at kommunen skal utarbeide en egen forskrift om utvidet båndtvang, og mener perioden som er pålagt i dag ikke er lang nok.


Du kan lese hele forslaget her.